سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: دومین همایش بازرسی و ایمنی در صنایع نفت و گاز

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

شهاب شفائیان – کارشناسی مهندسی شیمی-صنایع گاز
تارا نادری – کارشناسی شیمی آلی
سهیل ابراهیمی –
محمد سوری –

چکیده:

گاز بایو یکمحصول جانبی ازتجزیه مواد آلی بوده و از منابع مختلفی از جمله فضولات حیوانی, پسمان های جامد شهری, فاضلاب و ضایعات کشاورزی در فرآیندی بی هوازی تولید می شود. ماده اصلی تشکیل دهنده گاز بایو, متان است و هنگامی که مورد پالایش قرار گیرد, به بایو متان که دارای کیفیتی بالا بوده و می توان آن را با گاز طبیعی مقایسه و یا جایگزین نمود, تبدیل می شود. در این مقاله هزینه های تولید گاز بایو از کودهای حیوانی و پالایش آن به بایومتان مورد بررسی قرار گرفته و نشان داده شده که از لحاظ هزینه, بایو متان دارای قابلیت رقابت با گاز طبیعی می باشد. هزینه خالص سازی گاز بایو به بایومتان به اندازه دستگاه های فرآیندی بسیار حساس بوده, به گونه ای که تا سه برابر هزینه تولید گاز بایو را برای یک واحد متوسطدارا می باشداین تحقیق استخراج و تصفیه گازهای زیستی بوسیله سیستم بیولوژیکی دو مرحله ای در مقیاس میز دستگاه، را مورد بررسی قرار می دهد و شامل جذب بی هوازی پالس مَکباری فاضلاب ترکیبی و غنی سازی متان گاز زیستن بوسیله پلاتین سیانو باکتریال آرتوروسپیرا، می شود. ترکیب گاز زیستی تقریباً ثابت است، میزان متان و دی اکسیدکربن به ترتیب %76-5/70 و %5/19-2/13 می باشد. بازدهگاز زیستی در مدت 50 روز به بیشترین مقدار خود می رسد و بتدریج با کاهش زمان، کاهش می یابد.CO2 گاز زیستی برای کاشت پلاتین A در شرایط تک باری یا مرحله ای به عنوان منبع کربن استفاده می شود. تولید سلول متوسط کاشت تک باری، %15 بیشتر از آن چیزی است که در طی آخرین مرحله فاز مشاهده می شود و احتمالاً علت آن تاثیرات اختلاف جزئی در شرایط رشد مرحله ای می باشد. اطلاعات مربوط به جداسازی دی اکسیدکربن از گاز زیستی، وجود رابطه خطی بین سرعت رشد پلاتین A و جداسازی دی اکسیدکربن از گاز زیستی را نشان می دهد، و امکان محاسبه ضریب بهره برداری کربن برای استخراج توده زیستی %95 ، را فراهم می کند