سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: چهاردهمین همایش ملی بهداشت محیط

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

مرتضی عالیقدری – استادیار گروه مهندسی بهداشت محیط دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی ا
عزیزه عالی پناه – لیسانس زیست شناسی
جمال سهرابی – دانشجویان مهندسی بهداشت محیط
اکبر عزیزی –

چکیده:

افراد شاغل درفرایند جمع آوری حمل و دفع زباله های شهری همیشه در معرض خطرات ناشی از عوامل فیزیکی شیمیایی و بیولوژیکی و پیشگیری از اسیب های ناشی ازاین عوامل و تامین سلامتی این افراد لازم می باشد این مطالعه با هدف تعیین پارامترهای مرتبط با ایمنی وبهداشت کارگران شاغل و درفرایند جمع آوری حمل و دفع زباله های شهری اردبیل در سال 88 انجام گرفت پژوهش از نوع توصیفی – مقطعی و جامعه آماری 798 نفر کارگر شاغل در شهرداری بود داده ها براساس اطلاعات موجود در شهرداری اردبیل مشاهده مصاحبه با افراد مورد مطالعه 200 نفر و مسئولین تکمیل چک لیست دریکی از مناطق توسط 1200 خانوار جمع آوری گردید و با نرم افزار SPSS تجزیه و تحلیل شد کیفیت نامناسب تجهیزات فردی عدم استفاده از وسایل حفاظتی مانند ماسک، کفش، عینک، و … مهمترین مشکلات بهداشتی و ایمنی در بین کارگران شاغل درامر جمع آوری و حمل زباله های شهری اردبیل بودند همچنین کمبود سرویسهای بهداشتی عدم استفاده از دستکش چکمه وماسک از اصلی ترین معضلات بهداشتی کارگراندرایستگاه انتقال و محل دفع زباله های شهری اردبیل بود. بعضی از شاخصهای ایمنی و بهداشت کارگران شاغل درامرجمع اوری حمل و دفع زباله های شهری اردبیل از وضعیت نامناسب برخوردار بوده و نیاز به اقدامات اساسی دراین زمینه دارد.