سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: سی امین گردهمایی علوم زمین

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

محمدهادی نوروزیان – دانشجوی کارشناسی ارشد
علی سرکارگراردکانی – عضو هیئت علمی دانشگاه امام حسین ع
نرجس ورزیده – دانشجوی کارشناس یارشد

چکیده:

استفاده ازتصاویر سنجنده TM با دارا بودن قدرت تفکیک مکانی و طیفی بالا کاربردهای فراوانی درعلوم زمین دارد یکی ازروشهای شناسایی و بارزسازی عوارض سطح زمین استفاده ازتصاویر رنگی کاذب است که انتخاب باندها به منظور ساخت ترکیب رنگی مناسب از اهمیت بسزایی برخوردار است که به روش بصری و یا ازمون و خطا بسیارزمان برخواهد بود با بررسی و مقایسه های آماری بین باندهای تصویر می توان با دقت بیشتر و سرعت زیادتر به انتخاب باندهای مناسب دست یافت تهیه تصویر رنگی کاذب دربارزسازی تشکیلات سنگی سرپانتینیت و دونیت درمحدوده موردنظر بصورت مطلوبی خروجی نمی دهد و استفاده از روش انالیز مولفه های نتخابی کروستا و ترکیب رنگی انتخابی حاصل ازاین روش باعث بارزسازی و تشخیص مناسب این نهشته ازپدیده های اطراف آن میگردد و حجم داده ها را به مقدار قابل توجهی کاهش داده و سرعت تصمیم گیری را افزایش میدهد.