سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: پنجمین همایش ملی زمین شناسی و محیط زیست

تعداد صفحات: ۲۱

نویسنده(ها):

ثریا دادفر – دانشجوی کارشناسی ارشد زمین شناسی دانشگاه بوعلی سینا
فرهاد الیانی – عضو هیئت علمی دانشگاه بوعلی سینا
امید احمدی – عضو هیئت علمی دانشگاه کردستان
محمد معانی جو – عضو هیئت علمی دانشگاه بوعلی سینا

چکیده:

منطقه مورد مطالعه در محدوده معدن سنگ آهن باباعلی و از لحاظ زمین شناسی در زون سنندج – سیرجان قرارگرفته است. واحد های سنگی موجود در منطقه شامل سنگ های آتش فشانی – رسوبی دگرگون شده اند که این سنگ ها در محل معدن عمدتا پیروکلاستیک و کمتر گدازه ای بوده و از ترکیب ریوداسیتی، کالک شیست اسکارنی شده هستند. هدف از این تحقیق شناسایی مناطق دگرسانی کانسار های آهن با استفاده از فن سنجش از دور(RS ) است، که می تواند شرایط مناسبی را برای اکتشاف کانسار آهن فراهم کند و منجر به کاهش هزینه ها و سهولت در امر پی جویی این کانسارها شود. دراین تحقیق از باندهای SWIR سنجنده ASTER برای شناسایی زونهای آلتراسیون که یکی از فاکتورهای پی جوی های معدنی است، در منطقه استفاده شده است. طول موج باند های SWIR در قلمرو 1/6 تا 2/243 میکرومتر قرار گرفته است دراین محدوده کانیهای دارای یون هیدروکسیل از اشکال جذب خوبی برخوردار هستند با استفاده از ترکیب رنگی کاذب (FCC)، نسبت باندها(BR) و شاخصMNF و مقایسات انجام شده با منحنی های استاندارد زونهای پروپیلیتیک، در مناطق مورد مطالعه شناسایی گردید. نتایج حاصل از این پردازش ها نشان دهنده وجود الگوی دگرسانی پروپیلتیک در محدوده اطراف معدن است. نتایج پردازش تصاویر ماهواره‌ای در این ناحیه مطالعاتی می‌تواند راهنمای مناسبی برای اکتشاف این نوع کانی‌سازی در مناطق مشابه باشد