سال انتشار: ۱۳۷۸

محل انتشار: پانزدهمین کنفرانس بین المللی برق

تعداد صفحات: ۱۴

نویسنده(ها):

عبدالامیر یاقوتی – برق منطقه ای هرمزگان
محمودرضا حقی فام – دانشگاه تربیت معلم

چکیده:

شبکه توزیع بدلیل آرایش شعاعی آن دارای تلفات زیادی می باشد، بنابراین تعیین روشهای مناسب جهت کاهش تلفات این شبکه علاوه بر اینکه بهره وری بهتر از شبکه را امکان پذیر می سازد سبب بهبود کیفیت توان توزیع شده نیز می گردد . بدلیل ارتباط فیدرهای توزیع مجاور با هم شبکه توزیع به صورت غربالی باز مبدل شده است در این شبکه تعیین مناسب نقاط ارتباط فیدرهای مجاور ( نقاط مانور ) می تواند تاثیر چشمگیری در کاهش تلفات اهمی شبکه داشته باشد .
در این مقاله با استفاده از یک روش هوشمند ابتکاری که به عواملی همچون، مکان بار، مقدار بار درخواستی و گرادیان تلفات بستگی دارد سعی شده است تلفات شبکه توزیع به کمترین مقدار کاهش یابد . روش پیشنهادی برروی یک شبکهنمونه و قسمتی از شبکه شهری شهرستان بندرعباس آزمایش شده است که نتایج حاکی از موفقیت آمیز بودن روش می باشد .