سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: کنفرانس ملی توسعه پایدار و عمران شهری

تعداد صفحات: ۱۴

نویسنده(ها):

پگاه ایزدی – کارشناس ارشدجغرافیا و برنامه ریزی شهری
فروغ قاسمی – دانشجوی کارشناسی ارشدجغرافیا و برنامه ریزی شهری
مرجان سالاری – کارشناس ارشدمحیط زیست

چکیده:

هدف از این تحقیق معرفی رویکرد بازافرینی پایدار به عنوان راه حلی جهت حل پایدار مشکلات مناطق مسئله دار و فرسوده شهری می باشدروش تحقیق بصورت توصیفی بوده است نتایج حاصل از این تحقیق نشان میدهد که با توجه به قرارگیری اصول توسعه پایدار درقلب سیاست و عملیات بازآفرینی شهری این رویکرد می تواند رویکرد مناسبی جهت انسجام اجتماعی ارتقا فعالیت اقتصادی نوسازی کالبدی بهبود محیط زیست و حل پایدار مشکلات محلات فرسوده و مسئله دار شهری باشد.