سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: نخستین کنفرانس ملی بازاریابی و برندهای حامی محیط زیست

تعداد صفحات: ۱۹

نویسنده(ها):

شهروز صبوری – لیسانس مدیریت بازرگانی دانشجوی فوق لیسانس مدیریت اجرایی

چکیده:

درسالهای اخیر می شنویم که دهکده جهانی به وجود امده است و رشد روزافزون ارتباطات همه کشورها همه مردم و همه علوم را به هم نزدیک یا به نوعی در هم ادغام کردهاست امروزه دیگر علوم را نمی توان از هم جدا و هرکدام را شعبه ای خاص خود تلقی کرد پزشکی با مهندسی ترکیب شده و علوم فنی با علوم انسانی و … از این روست که با توجه به مواردی چون رشد بی رویه جمعیت و مصرف گرایی و همچنین از سوی دیگر مصرف منابع طبیعی و ایجاد مشکلات و معضلات زیست محیطی نیاز به ترکیب شعبه هایی از علوم به وجود امده است که جلوی این مشکلات ایستاده و سعی در مقابله با انها نماید. بازاریابی سبز چرا و چگونه؟ با این سوال اغاز می کنیم که چه نیازی به این نوع از ترکیب بین تجارت و محیط زیست وجود دارد؟ همه روزه اخباری از این دست در رسانه ها وجود دارد که سیل ویرانگر بخشهایی از جهان را فراگرفت و در منطقه ای دیگر سرمای بیش از حد غوغا کرده است و مشکلات عدیده را به وجود اورده و … که نگرانی بیش از حد هر فردی را برمیانگیزد پژوهشگران پیش بینی کرده اندکه با افزایش دمایکره زمین بیش از دو درجه سانتی گراد حیات انسان و دیگر موجودات به شدت در معرض خطر نابودی قرار خواهد گرفت و به همین دلیل این دما را دمای بحران یا نقطه بحران نامگذاری کرده اند.