سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: چهارمین کنفرانس کسب و کار بیمه

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

سولماز معتمدی – کارشناس ارشد MBA

چکیده:

علیرغم تاثیر مثبت توسعه بیمه بررشد و توسعه اقتصادی و اطمینان خاطری که محصولات بیمه درمقابله با خطرات احتمالی به خریدار میدهند این صنعت درکشور ما رشد مطلوبی نداشته و میلیون ها نفر دارای هیچ گونه بیمه ای نیستند و یا بیمه ایشانبرای جبران صدمات احتمالی بسیار ناچیز است فعالیت های بازاریابی به عنوان روشی برای برقراری ارتباط با مشتریان بالقوه دراین صنعت می توانددرارتقا فرهنگ استفاده از محصولات بیمه تاثیر گذار باشد از سویی فقدان نوآوری و خلاقیت در بازاریابی انواع محصولات بیمه منجر به بی توجهی و بی علاقگی مشتریان بالقوه نسبت به محصولات این صنعت شده است لذا این مقالهضمن خاطر نشان کردن اهمیت فعالیت های بازاریابی درصنعت بیمه نقش نمایندگان بیمه درتحریک نیاز درمیان مشتریان بالقوه صنعت را بررسی نموده و حوزه ی تمرکز فعالیت های بازاریابی کم هزینه توسط نمایندگان بیمه به عنوان یک کانال توزیع رایج درکشور را مشخص مینماید.