سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: همایش ملی صنایع فرهنگی نقش آن در توسعه پایدار

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

شهربانو فتاحی – دانشجوی کارشناسی صنایع دستی دانشکده هنر دانشگاه شهرکرد

چکیده:

نزد ایرانیان فرش یکی از جلوه های منحصر به فرد فرهنگ وتمدن ایرانی به شمار می رود . امروزه علیرغم بازاررقابت شدید ومشغله های دنیای جدید ودغدغه جهان صنعتی چه در ایران وچه در خارج ،نام ایران با نام فرش گرهخورده است . خانه یک ایرانی بدون فرش خانه بی روح وخالی جلوه می کند واین نمونه ای کم نظیر وپیوند یک قوم با هنر ملی خود است در این پژوهش که به صورت تحلیلی وبه شیوه کتابخانه ای گرد آوری شده به اهمیت فرش د رتوسعه فرهنگی وتاثیر پذیری وتاثیر گذاری آن بر فرهنگ ها دارد که می توان با حفط وگسترش فرهنگ خود در این دست بافته در توسعه آن کوشا بود.