سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: اولین کنفرانس ملی مدیران آموزش و پژوهش

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

محمود هوشمند – دانشیار گروه اقتصاد دانشکده علوم اداری واقتصادی دانشگاه فردوسی مشهد
مریم ملکی فارمد – دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت کارآفرینی

چکیده:

امروزه آموزش به عنوان یکی از مکانیزم های اصلی در توسعه و رشد اقتصادی مورد توجه دولتمردان و هم صاحبنظران این عرصه قرار گرفته است. بی شک سرمایه گذاری در امر آموزش و پژوهش بستری است مناسب، در جهت توسعه توانایی ها ، مهارت ها و تجارب اکتسابی سرمایه انسانی که این به نوبه خود برای دستیابی به رشد وتوسعه اقتصادی پایدار در کشورها از اهمیت خاصی برخور دار است؛ چرا که نیروی انسانی از مهمترین عوامل در این رویکرد می باشد ؛ و اکثر اقتصاد دانان معتقد هستند کمبود سرمایه گذاری در سرمایه های انسانی عامل اصلی نازل بودن سطح رشد اقتصادی کشور های در حال توسعه است و عدم توجه به این مقوله منجر به بازدهی و کارایی نازل نیروی کار وکندی رشد اقتصادی خواهد شد.ضرورت افزایش سرمایه گذاری در زمینه آموزش و پژوهش ما را بر آن داشت تا با تدوین این مقاله پیامدهای اجتماعی و اقتصادی این امر خطیر را بررسی نماییم و با توصیه های خویش گامی مثبت در این عرصه برداریم .