سال انتشار: ۱۳۹۳

محل انتشار: اولین کنگره ملی تفکر و پژوهش دینی

تعداد صفحات: ۱۷

نویسنده(ها):

لیلا باقری – دانشجوی کارشناسی ارشد، دانشکده علوم انسانی،دانشگاه اراک، ایران
علی حسن بگی – استادیار، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه اراک، ایران

چکیده:

بطن قرآن از موضوعات بسیار مهم د رحیطه مباحث علوم قرآنی به شمار می آید ، زیرا بسیاری از افراد و فرقه های مذهبی با برداشت غلط از مفهوم، دچار انحراف شده اند. این نوشتار تحت عنوان « بازخوانی قواعد کشف بطن قرآن با تکیه بر آراء علامه طباطبایی و آیت الله معرفت « در پی این است که با دقت نظر د رسخنان علامه طباطبایی و آیت الله معرفت به تبیین و توصیف بطن قرآن پرداخته و همچنین معایها و ضوابطی برای رسیدن به بطن آیات را استخراج و ارائه کند که مفسر را در جهت رسیدن به تاویل صحیح آیه یاری رساند . این دو عالم قائل به وجود بطن قرآن هستندبا این تفاوتک علامه طباطبایی بطن را از سنخ مدلولات مطابقی الفاظ و آیت الله معرفت بطن را مدلول التزامی کلام می داند . علامه طباطبایی دریافت بطون را با تدبر د رقرآن ممکن می داند و آیت الله معرفت ، تنقیح مناط را راه رسیدن به بطن معرفی می کند .