سال انتشار: ۱۳۸۰

محل انتشار: شانزدهمین کنفرانس بین المللی برق

تعداد صفحات: ۱۳

نویسنده(ها):

کاظم سرابچی – دانشگاه تبریز – دانشکده فنی – گروه مهندسی مکانیک
حمید نباتی – دانشگاه تبریز – دانشکده فنی – گروه مهندسی مکانیک
رضا غزائی خسروشاهی – دانشگاه تبریز – دانشکده فنی – گروه مهندسی مکانیک

چکیده:

امروزه نیروگاههای ترکیبی توربین گاز و توربین بخار به دلیل بازده بالا و ایجاد آلودگی کمتر مورد توجه می باشند . تبدیل نیروگاههای بخار موجود به چرخه ترکیبی بهترین روش برای بازسازی و بهبود عملکرد آنها بشمار می رود . برای تبدیل یک نیروگاه بخار به چرخه ترکیبی سه روش متداول وجود دارد که در این مقاله ضمن معرفی این روشها، روش اصلاح دیگ بخار با تاکید بیشتر مورد بررسی قرار گرفته و یک تحلیل ترمودینامیکی برای بکارگیری این روش در یک نیروگاه بخار موجود ارائه شده است . آنگاه بهبود توان و بازده این نیروگاه بعد از تبدیل پیش بینی و با مقادیر متناظر در قبل از تبدیل مقایسه شده اند .