سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: چهارمین همایش مشترک انجمن مهندسین متالورژی و جامعه علمی ریخته گری ایران

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

محمد مصطفایی – دانشجوی کارشناسی ارشد شناسایی و انتخاب مواد، دانشکده مهندسی مواد- دان
مرتضی شمعانیان – دانشیار دانشکده مهندسی مواد، دانشکده مهندسی مواد- دانشگاه صنعتی اصف
مهدی امینی – دانشجوی کارشناسی ارشد شناسایی و انتخاب مواد، دانشکده مهندسی مواد- دان
حسین پور محمد – کارشناس ارشد مهندسی مواد، شناسایی و انتخاب مواد، مرکز متالورژی رازی

چکیده:

آلیاژ های مقاوم به حرارت ریختگی دارای استحکام خزشی بالا و مقاومت به خوردگی عالی در دماهای بالا می باشند. لوله های رفورمر های واحد احیا مستقیم فولاد مبارکه اصفهان، از اتصال غیر مشابه دو نوع آلیاژ مقاوم به حرارت ۲۵Cr-35Ni (HP) و ۳۰Cr-48Ni-5W (HV) ساخته شده اند. این آلیاژ ها در شرایط ریختگی دارای انعطاف پذیری و جوش پذیری خوبی هستند. اما پس از ۸ سال پیر شدن در سرویس در دما C1050° انعطاف پذیری آن ها به شدت کاهش یافته و لذا جوشکاری تعمیری این دو آلیاژ در شرایط پیر شده و قرار گرفتن مجدد آن ها در سرویس با ریسک زیادی همراه می باشد. از آن جایی که قرار گرفتن مجدد لوله های رفورمر در سرویس صرفه جویی اقتصادی زیادی به همراه دارد، به منظور بهبود رفتار جوش پذیری این دو آلیاژ، عملیات حرارتی آنیل انحلالی جزئی در دمای C1200° به مدت ۲ ، ۴ و ۶ ساعت روی آن ها صورت گرفت. آزمون جوش پذیری وارسترینت نشان داد که حساسیت به ترک گرم با عملیات آنیل انحلالی جزئی کاهش پیدا می کند. لذا توصیه گردید که پیش از جوشکاری تعمیری لوله های رفورمر پیر شده آن ها را به مدت ۶ ساعت در دمای ۱۲۰۰C° قرار دهند.