سال انتشار: ۱۳۹۳

محل انتشار: دومین همایش ملی معماری پایدار و توسعه شهری با رویکرد پدافند غیر عامل در معماری و شهرسازی

تعداد صفحات: ۱۷

نویسنده(ها):

محمدرضا خیراندیش – کارشناس ارشد مهندسی پدافند غیرعامل،عضو هیئت علمی دانشگاه امام حسین
علیرضا عظیمی حسن آبادی – کارشناس ارشد معماری،مدرس دانشگاه آزاد اسلامی
زهرا خیری – دانشجوی کارشناسی ارشد معماری،دانشکده هنر و معماری،دانشگاه سوره

چکیده:

بازشناسی فنون و اصول پدافند غیرعامل در تاریخ معماری و شهرسازی جهان موجب درک عمیق تر این رویکرد، در طراحی هایمعاصر می گردد. کاپادوکیه نیز، نام سرزمینی تاریخی در مرکز آناتولی ترکیه امروزی است. در تمامی این مناطق آثاری ازمعماری دستکند مردمان این منطقه در باقی ماندهی فعالیت های آتشفشانی گذشته به چشم می آید که نشان از یک تمدنشهرنشینی در حداقل 3000 سال پیش از میلاد حکایت می کند. کاپادوکیه لغتی پارسی به معنای سرزمین اسبهای زیبا میباشد. از زمان مادها، کاپادوکیه بخشی از شاهنشاهی ایران و یکی از ساتراپی های هخامنشیان بوده است. محققین در اینپژوهش، با رویکرد کیفی و با روش تفسیری تاریخی ، پس از جمع آوری اطلاعات، به طرق کتابخانه ای،اسنادی اقدام به -واکاوی شهرسازی و معماری این منطقه از منظر پدافند غیرعامل و تطبیق آن با اصول شناخته شده امروزی پدافند غیرعاملنموده اند. هدف از این پژوهش بررسی وجود یا عدم وجود و میزان استفاده مردمان منطقه از اصول پدافند غیرعامل می باشد.با توجه به نتایج بدست آمده می توان به وجود رابطه ای غنی میان فرهنگ دفاعی و آیین های مردمان این منطقه و بالطبعتاثیرات محسوس آن بر معماری نیایشگاه ها و معماری مسکونی این منطقه پی برد.