سال انتشار: ۱۳۹۴

محل انتشار: همایش ملی معماری و شهرسازی ایرانی اسلامی

تعداد صفحات: ۱۶

نویسنده(ها):

مهسا اسماعیلی – کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد غرب تهران، تهران، ایران
لیلا زارع – عضو هیات علمی گروه معماری، دانشگاه آزاد تهران غرب، تهران، ایران
سجاد بشیری – دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران غرب، باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان، تهران، ایران

چکیده:

پرستشگاهها در ادیان مختلف جهان محل تجلی و ظهور همه ی هنر یک هنرمند است. هنرهنرمند درتحسین انسان نسبت به خدایش و پرستش او نقش بسزایی را ایفامی کند ازصدراسلام تا امروزبا توجه به جایگاه مسجد و علاقه ای که عموم مردم بدان داشته اند دراعصار مختلف، مساجد دستخوش شیوه های معماری متفاوت شده اند تا در تثبیت موقعیت خویش بکوشند. درسال های اخیرنیز به بهانه نو گرایی به تقلید و برداشت از معماری مدرنیست روی آوردیم تا آن ضوابط را، با ویژگیهای معماری ایرانی و اسلامی درهم می آمیزیم تا بناهایی جدید و مدرن بهوجود آوریم غافل ازآنکه این کاربرای سنت معماری اسلامی و ایرانی پرمخاطره خواهد بود و عدم تسلط ما با ویژگیهای فرهنگی دوطرف موجب تزلزل کالبد مساجد باتوجه به معنای ماورائی آ« خواهد شد هدف ازنگارش این مقاله احیای این بنای قدسی با حفظ سنت مساجد اصیل ایرانی درکنار دستیابی به راهکارهای نو جهت جذب روحیات نسل جدید ازقبیل وضعیت ظاهری مسجد برنامه های فرهنگی مسجد و … می باشد درروند مقاله به بررسی و شناخت مفهومهندسه و عناصرتزئینی به کاررفته درمساجد ایرانی و نمود واقعی آ«ها درنمونه های بارز مساجد اصیل ایرانی پرداخته و نظرات اندیشمندان را درخصوص جایگاه مسجد جهت رسیدن به اهداف مطلوب این مقاله بررسی می کنیم