سال انتشار: ۱۳۷۸

محل انتشار: چهاردهمین کنفرانس بین المللی برق

تعداد صفحات: ۱۴

نویسنده(ها):

محمد قاسم پور – دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی
محمودرضا حقی فام – دانشگاه تربیت مدرس

چکیده:

بخاطر وجود کلید های کنترل از دور در شبکه توزیع اکثر کشورهای پیشرفته در روشهای باز یابی با ارائه شده به مسئله موقعیت اکیپهای انجام مانور و چگونگی هدایت آنها که بطور مستقیم در زمان بازیابی بار در شبکه های فاقد این امکانات مؤثر است اشاره ای نشده است . آنچه در این مقاله ارائه می شودروشی است جدید که در آن علاوه بر در نظر گرفتن اهدافی چون بازیابی حداکثر بار در حداقل زمان کاهش تعداد کلیدزنی ایجاد شبکه ای شعاعی با پروفیل ولتاژ وجریان مناسب به موقعیت و تعداد اکیپهای انجام مانور و چگونگی انتخاب کلیدهای مقسم با که وظیفه جلو گیری از ایجاد حلقه در شبکه را بر عهده دارند توجهی خاص شده است روش ارائه شده مبتنی بر تجربیات بهره بردارهای شبکه توزیع شمالشرق تهران و برخی روشهای ابتکاری بوده و برای استنتاجهای لازم از منطق فازی استفاده شده است .