سال انتشار: ۱۳۷۷

محل انتشار: سیزدهمین کنفرانس بین المللی برق

تعداد صفحات: ۱۴

نویسنده(ها):

محمد عامری – شرکت خدمات مهندسی برق ( مشانیر ) ایران
مهران خرمی – شرکت خدمات مهندسی برق ( مشانیر ) ایران

چکیده:

جزیره کیش که در خلیج فارس قرار گرفته است و فاقد آب شیرین میباشد برای تولید آب شیرین مورد نیاز خود در حال حاضر از پنج دستگاه آب شیرین کن استفاده می نماید . افزایش جمعیت و فعالیتهای عمرانی در جزیره و همچنین افزایش قیمت سوخت و مشکلات حمل آن به جزیره، توجه به سیستم بازیافت حرارت از توربینهای گازی مولد برق را مطرح ساخته است . این مقاله خلاصه ای از نتایج مطالعات انجام شده در رابطه با سیستم مذکور میباشد . بررسی های فنی انجام شده نشان داده است که با نصب یک بویلر بازیاب و استفاده از دود خروجی از یک توربین گازی بطور خالص می توان حدود ۷۴ تن بر ساعت بخار جهت مصرف آب شیرین کن ها تولید نمود که در نتیجه می توان حدود دو برابر میزان فعلی، آب شیرین تولید نمود در نتیجه تا حدود ۸ سال آینده می توان از مصرف سوخت جهت بویلرهای مولد بخار جهت به آب شیرین کن ها بی نیار بود . بررسی های انجام شده همچنین نشان داده است که در اثر نصب بویلر بازیاب میزان تولید برق و راندمان توربینهای
گازی بمیزان ناچیزی کاهش می یابد . بررسی های اقتصادی انجام شده نیز نشان داده است که نصب بویلر بازیاب در مقایسه با استفاده از راه حلهای دیگر نظیر نصب بویلرهای شعلدار لوله دودی یا دیواره آبی دارای ارزش فعلی کمتری بوده و کاملاًترجیح داده می شود . همچنین این بررسی ها نشان می دهد که برگشت سرمایه برای بویلرهای بازیاب مذکور حدود ۳ سال می باشد . بنابراین نتایج مطالعات مذکود نشان داده است که استفاده از سیستم بازیافت فوق کاملاً از لحاظ فنی و اقتصادی قابل توجیه می باشد .