سال انتشار: ۱۳۹۳

محل انتشار: اولین کنگره بین المللی افق های جدید در معماری و شهرسازی

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

بهمن حمه جانی – کارشناس ارشد معماری، مهاباد، ایران
یوسف حمه جانی – دانشجوی دکتری معماری، دانشگاه آزاد اسلامی واحد سنندج، عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد مهاباد، مهاباد، ایران
قادر بایزیدی – استادیار و عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد سنندج، سنندج، ایران

چکیده:

باغ ایرانی، اجزاء آن و شیوه باغ سازی ایرانی در معماری سنتی ایران مبحثی است که در این پژوهش سعی شده است تا از جنبه های کالبدی ومعنایی به آن پرداخته شود. از جنبه ی کالبدی به شیوه های مختلف باغ سازی، اجزاء اصلی و شکل دهنده ی باغ با ارائه ی تصاویر و جداول در دوره های مختلف تاریخی اشاره شده و از بعد معنایی سعی برآن بوده است تا به بازخوانی عناصر هویت ساز و ارزش های پیچیده ی نهفته در باغ ایرانی پرداخته شود. در این پژوهش پس از انجام مطالعات کتابخانه ای و مرور بر ادبیات موضوع از روش توصیفی – تحلیلی برای پیشبرد بحث و نتیجه گیری استفاده شده است. در پایان پیشنهاد شده است برای جلوگیری از گسست در معماری ایرانی طراحان فضاهای شهری توجه بیشتری به این اصول و ارزش ها داشته باشند