سال انتشار: ۱۳۹۳

محل انتشار: همایش ملی راهکارهای پیش روی بحران آب در ایران و خاورمیانه

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

علیرضا حسن زاده – دانشجوی کارشناسی ارشدمهندسی فضای سبزدانشگاه گیلان
فاطمه قاسمی – کارشناس ارشدمعماری مدرس دانشگاه آزاد اسلامی واحدمحمودآباد

چکیده:

اقلیم خشک و نیمه خشک ایران و شرایط نامناسب و محدودیت های منابع محیطی ازگذشته مردم این دیار را به سوی مدیریت منابع و اتخاذتدابیر و راهکارهای سازگار با طبیعت برای تعدیل شرایط محیطی رهنمون ساخته است ازجمله این راهکارها میتوان به ابداع روش های هوشمندانه ای مانند حفرقنات ساخت گودال باغچه ها استفاده ازآب باران احداث آب انبار وکاشت های دیم و مهمتر ازهمه طارحی باغها اشاره کرد درسالهای اخیر درکشور کم آب ایران پارکهایی با سطوح وسیع چمنی و گل و شمشاد با نیاز فراوان به آبیاری طراحی شده اند ودرخت که به لحاظ نیاز آبی و شرایط اکولوژیک و جذبا لاینده های و تامین سایه و اسایش اقلیمی عنصراصلی باغ ایرانی است به عنصری تزئینی برای ازبین بردن یکنواختی سطوح چمن تبدیل گردیده لذا دراین مقاله الگوهای مدیریت و مصرف بهینه آب درباغ ا یرانی بااستفاده ازمطالعات کتابخانه ای و میدانی معرفی شد و دراخر راهکارهایی برای ایجادفضای سبز پایدار ارایه شده است