سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: سی امین گردهمایی علوم زمین

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

لیدا بخشنده – دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات
طیبه محتاط – سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور

چکیده:

دراین تحقیق رسوبات کامپانین دربرش مزدوران به منظور بایوزوناسیون Premoli Silva , 4002 و تعیین عمق دیرینه مورد مطالعه قرارگرفته است به منظور تعیین عمق دیرینه رسوبات کامپانین دراین زمان فرامینیفرهای پلانکتونیک و بنتیک مورد مطالعه قرارگرفتند بدین صورت که درصد فرامینیفرهای پلانکتونیک به کل اجتماع فرامینیفرها بعدازحذف فرامینیفرهای بنتیک درون زی P%* با استفاده از فرمول D = e (+81.85.3(080+1+2 × %P* تعیین و عمقی برای 650 متر را برای این رسوبات تعیین کرد مطالعات انجام شده برروی فرامینیفرها دراین برش منجر به شناسایی 30گونه متعلق به 11 جنس از فرامینیفرهای پلانکتونیک گردید برمبنای فرامینیفرهای پلانکتونیک رسوبات کامپانین به 3 بایوزون تقسیم گردید که این بایوزونها از قدیم به جدید عبارتندازبایوزون شماره یک Globotruncanita elevata Partial Range Zone بایوزون شماره دو Globotruncana ventricosa Interval Zone بایوزون شماره سه Globotruncanita calcarata Interval Zone