سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: کنفرانس ملی توسعه پایدار و عمران شهری

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

محمدرضا هاشمیان فر – مربی موسسه آموزش عالی دانش پژوهان
مسلم امیری – دانشجوی مقطع کارشناسی موسسه آموزش عالی دانش پژوهان

چکیده:

مقاوم سازی و بهسازی ساختمان ها به خصوص درمقابل نیروی زمین لرزه بدون استفاده از مصالح سبکتر از مصالح موجود امکان پذیر نیست و امروزه درهمه همایشهای علمی یکی از محورها یاصلی بحث مقاوم سازی استفاده از مصالح سبکتر می باشد از مصالح نوین مطرح در گروه ها علمی می توان به بتن شفاف که با نام تجاری لیتراکان به بازار معرفی شده است اشاره کرد این مقاله سعی دارد با وارسی این ماده جدید سادگی استفاده و کارآمدی آن را با درنظر گرفتن شرایط اجرایی کارگاه های ساختمانی ایران به همایشهای علمی و بازارکار معرفی نموده و روشی برای تولید آن ارایه دادهه و مشخصات مهندسی بدست آمده از آن را بررسی نماید.