سال انتشار: ۱۳۹۳

محل انتشار: همایش ملی راهکارهای پیش روی بحران آب در ایران و خاورمیانه

تعداد صفحات: ۳

نویسنده(ها):

اردوان نیکنام – مدیر دفتر مدیریت مصرف و مطالعات آب شرکت آبفای فارس،
محمد علی قلندری – مدیرعامل شرکت آبفای فارس،
ایوب ملکوتی – معاون بهره برداری شرکت آبفای فارس،

چکیده:

سرزمین ایران در سطح بسیار وسیع، از شرایط اقلیم خشک و فرا خشک برخوردار است. از بیش از 1/65 میلیون کیلومترمربع مساحت کشور، بیش از یک میلیون کیلومتر مربع آن یا معادل 56 درصد زیر پوشش شرایط اقلیمی مذکور است. بیش از 2۲ درصد مساحت کشور نیز تابع اقلیم نیمه خشک می باشد و تنها 16 درصد مساحت کشور در نوار حاشیه دریای مازندران، شمال غرب و نواری در غرب کشور از شرایط اقلیم مدیترانه ای، نیمه مرطوب در سطحی محدود برخوردار می باشد. در این محدوده ها نیز منابع آب برای مصارف کشاورزی و الگوی زراعی و حتی شرب این مناطق با محدودیت هایی مواجه اند. محدودیت هایی که همواره از مهم ترین دغدغه های ساکنان این سرزمین بوده است. در چنین شرایطی، استفاده بهینه از منابع آب از اهمیت بسیار برخوردار بوده و ساماندهی نظام توزیع منابع آبی و استفاده نظام مند از منابع آب های سطحی و زیرزمینی مورد توجه قرار داشته است. اگر چه چالش های آب در ایران از حیث وسعت و دامنه به حدی رسیده است که نیاز به اقدامات فوری را برای خروج از بحران اجتناب ناپذیر می نماید، اما نوع نگاه حاکم به آب و مدیریت آن در کشور می تواند تغییرات عمده ای را در حل و فصل مسائل موجود و پیشگیری مشکلات آتی ایجاد نماید. در این نوشتار ضمن بررسی چالشها و علل بحران آب، در پایان به راهکارها و پیشنهاداتی جهت تعدیل بحران آب با تکیه بر استان فارس پرداخته می گردد