سال انتشار: ۱۳۹۳

محل انتشار: همایش ملی راهکارهای پیش روی بحران آب در ایران و خاورمیانه

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

محمودرضا شقاقیان – استاد راهنما دانشگاه علوم و تحقیقات فارس،
محمد صادق کمالی – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی عمران آب علوم و تحقیقات فارس،

چکیده:

نظر به اینکه کشو.ر اسلامی ایران در منطقه خشک نیمه بیابانی از نزولات آسمانی سهم کمتری بهره مند است و بویژه اینکه در یک دهه اخیر به لحاظ گرمای نسبی کره زمین و کاهش نزولات آسمانی و استخراج و مصرف غیر اصولی با بحران جدی خشکسالی روبرو هستیم ضرورت برنامه ریزی و پهنه بندی و نظارت جدی بر استخراج و کنترل مصرف آب در کلیه بخش ها ضروری و جدی می باشد