سال انتشار: ۱۳۹۳

محل انتشار: همایش ملی راهکارهای پیش روی بحران آب در ایران و خاورمیانه

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

شایان رضایی – دانشجوی کارشناسی پیوسته دانشگاه فرهنگیان کرمانشاه وابسته به آموزش وپرورش
شیث رضایی – کارشناسی مدیریت اموربانکی
کیهان انفرادی – کارشناسی تربیت بدنی کارمندآموزش وپرورش باینگان

چکیده:

علیرغم اینکه ایران کشورکم بارانی است اما میزان مصرف آب درایران فراتر ازاستانداردهای جهانی است رویکرد اساسی درمقابله با بحران مصرف آب صرفه جویی است اما درایران کمتر به این موضوع توجه شدها ست منابع آب زیرزمینی بزرگترین ذخیره قابل دسترس آب شیرین درکره زمین را تشکیل میدهند اما باتوجه به محدودیت آنها و افزایش میزان مصرف دیری نخواهد گذشت که جان با بحران کمبود آب مواجه خواهد شد این وضعیت برای کشور ایران به دلیل اقلیم خشک و بیابان هشداردهنده تر است براساس گزارش وزارت نیرو درسال 1388 سالانه 4/8 میلیاردمترمکعب اضافه برداشت ازمنابع اب زیرزمینی درسطح کشور وجود دارد دوم فروردین 22مارس هرسال روجهانی آب به منظور تحرک بخشیدن به عزم واراده ملتها درحل بحران مدیریت آب است در50سال گذشته 37مورد خشونت بین کشورها برسرآب گزارش شده است که همه آنها بجز 7مورد به خاورمیانه مربوط میشود چنانکه طبق اعلام مطالعات سازمان ملل متحد کمبود آب مشکلی حاد درسراسر خاورمیانه است پیش بینی میشود تاسال 2050سهم سرانه آب هرنفر به کمتر ازهزارمترمکعب برسد