سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: همایش ملی نقش شفافیت اطلاعات حسابداری در حل بحرانهای مالی کنونی

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

محمدرضا نوروزپور – دانشجوی کارشناسی ارشد حسابداری دانشگاههای علوم و تحقیقات و تربیت مدرس
وحید بقایی – دانشجوی کارشناسی ارشد حسابداری دانشگاههای علوم و تحقیقات و تربیت مدرس

چکیده:

این مقاله در تلاش برای یافتن راهی است تا نشان دهدکه چگونه اطلاعات حسابداری می تواند واحدهای تجاری اقتصادی را در مواجهه با بحرانها یاری رساند . در پاسخ به این سوال ابتدا نوع بح رانی که اکنون با آن مواجه هستیم، عوامل وتاثیراتی که عموما برشرایط اقتصاد بین المللی وملی وخصوصا در سطح شرکتها دارد، توصیف می گردد. بوسیله نقش حسابداری درتامین اطلاعات عمومی وخصوصی برای این ذینفعان و بوسیله استفاده از چگونگی ارائه این اطلاعات در محدودکردن ت اثیرات بحران وحتی بالغ آمدن برآن، می توان بر بحران حاضر فائق آمد.