سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: سمپوزیوم فولاد ۱۳۸۹

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

کریم آذربایجانی – استادیار، دانشکده علوم ادرای و اقتصاد، دانشگاه اصفهان
فریبا رمضانی – دانشجوی کارشناسی ارشد، دانشکده علوم ادرای و اقتصاد، دانشگاه اصفهان

چکیده:

بحران مالی اخیر به سرعت د رسرتاسر جهان گسترش یافت و اثرات منفی گسترده ای بر مراودات اقتصادی کشورها گذاشت.بحران با تاثیر گذاری بر عرضه و تقتضای کالاها و خدمات گوناگون، تجارت داخلی و خارجی آنها را د رکشورهای مختلف تحت تاثیر قرار داد. به نحوی که رد صنعت فولاد حتی تولید کنندگان بزرگ دنیا نیز مجبور به کاهش میزان تولید، یا صادرات و واردات خود شدند. هدف اصلی این مقاله مطالعه تاثیر بحران مالی اخیر بر جریان تجاری فولاد دربین هفت تولید کننده بر تر آسیا چین، ژاپن، روسیه، هند، کره جنوبی، ایران و تایلند می باشد. با استفاده از یک مدل جاذبه تجاری، به بررسی این فرضیه پرداخته می شود که بحران مالی جهانی اثرات منفی بر جریان تجاری فولاد این کشور ها داشته است. همچنین نقش یکپارچگی تجاری منطقه ای در این کشورها آزمون خواهد شد. فرض ابتدایی آن است که یکپارچگی از اثرات منفی بحران کاسته و رابط تجاری را در بین این کشورها افزایش می دهد.