سال انتشار: ۱۳۹۳

محل انتشار: نخستین سمپوزیوم ملی رباتیک و هوش مصنوعی

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

معصومه رحمانی – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی برق-الکترونیک، دانشکده مهندسی، دانشگاه شهید چمران اهواز
غلامرضا اکبری زاده – استادیار گروه مهندسی برق، دانشکده مهندسی، دانشگاه شهید چمران اهواز

چکیده:

بخش بندی تصاویر سنجش از دور SAR، مسئله ای اساسی در تفسیر و فهم این تصاویر می باشد. در این مقاله یک روش جدید خوشه بندی طیفی ارائه می شود. در این روش ابتدا تصویر SAR توسط الگوریتم فاکتورگیری ماتریس نامنفی پردازش شده و ویژگی های نامنفی که حاوی اطلاعات ساختار مکانی هستند استخراج می شوند؛ سپس جهت افزایش قدرت تمایز، ویژگی های استخراج شده با استفاده از الگوریتم کدینگاسپارسآموزش داده می شوند. در نهایت با اعمال خوشه بندی طیفی روی ویژگی های آموزش یافته، عمل بخش بندی تصویر انجام می شود. نتایج نشان دهنده ی آن است که در مقایسه با ویژگی های ویولت و GLCM، ویژگی های نامنفی توانسته اند اطلاعات معنا دار بهتری را اتخاذ کند و نتیجه ی بخشبندی بهتری را ارائه دهند.