سال انتشار: ۱۳۹۳

محل انتشار: کنفرانس بین المللی اقتصاد، حسابداری، مدیریت و علوم اجتماعی

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

کیارش ناصراسدی – استادیار و عضو هیأت علمی دانشکده مهندسی عمران دانشگاه زنجان
یاسر گنج خانلو – دانشجوی مقطع کارشناسی مهندسی عمران دانشگاه زنجان

چکیده:

برآورد آسیب پذیری ناشی از زلزله در نمونه شهری خرمدره روشی برای بررآورد میزان خسارات ناشی اززلزله فرضی با توجه به خصوصیات ظاهری سازه مانند تعداد طبقات، مصالح مورد استفاده در سازه، قدمت سازه، نوع خاک شهر و سایر مفروضات مهندسی در این مطالعه میباشد. نتیجه ی مطالعه و برآورد آسیب پذیری سازه های موجود در باف شهری در اثر زلزله اطلاع از رفتار سازه ها در زلزله بر اساس خصوصیاتسازه می باشد که این امر موجب تفکیک سازه های آسیب پذیر و ایمن از هم شده و مدیریت و کنترل این آسیب ها جه حداقل نمودن قبل از وقوع حادثه را ممکن می سازد.در این نوشته سعی بر آن است تا با مطالعهی شاخص آسیبپذیری لرزهای که با S نشان داده می شود بافت آسیب پذیر شهر با استفاده از نرمافزار GIS مشخص شود. نتیجهی حاصل از این مطالعه نشان میدهد که اکثری سازههای این شهر را باف فرسوده تشکیل میدهد و این شهر با توجه به خصوصیات ظاهری سازه های موجود، در صورت بروززلزله آسیبپذیری بالایی خواهند داش .