سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: سومین همایش ملی مدیریت شبکه های آبیاری و زهکشی

تعداد صفحات: ۲۰

نویسنده(ها):

عظیم شیردلی – استادیار گروه مهندسی آب دانشگاه زنجان
وحید ندرخانلو – کارشناس مهندسی آب دانشگاه زنجان
جلال سپهری – کارشناس مهندسی آب دانشگاه زنجان

چکیده:

در طراحی سازه های ابی نظیر سدهای مخزنی و نیز شبکه های گسترده ابیاری و زهکشی دستیابی به معیار علمی جهت طراحی به منظور دوری از حداکثرسازی غیرمنطقی ابعاد سازه و همچنین نزدیکی به توجیه اقتصادی طرح همواره دغدغه متخصصان و مدیران منابع آب بوده است مدنظر قرار دادن حداکثرسیل محتمال می تواند به عنوان پارامتر اطمینان بخش دراین زمینه ارائه گردد وانچه که مسلم است حداکثر سیل محتمل PMF در نتیجه حداکثر بارش محتمل PMP به وجود می اید دراین مقاله جهت برآورد ضریب فراوانی مناسب مقادیر بیشترین آمار بارش یکروزه در 13 ایستگاه موجود در استان زنجان با طول دوره آماری 17 تا 50 سال با دو روش کلی بررسی گردید. در روش اول ضریب فراوانی بین 18/17 تا 18/48 و PMP24 بین 170/14 تا 225/28 میلیمتر بهدست امد که بمقدار زیادی نتایج آن معلول طول دوره آماری است درحالیکه در روش دوم برآورد مقادیر ضریب فراوانی بین 2/29 تا 4/95 و PMP24 بین 62/33 تا 62/08 میلی متر گردید همچنین در روش دوم هرشفیلد با حذف مفادی خارج از محدوئده مقادیر ضریب فراوانی بین 2/29 تا 4/31 و PMP24 بین 96/08 تا 117/28 میلی متر گردید.