سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: اولین همایش پیش نشانگرهای زلزله

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

یحیی جمور –
زهرا موسوی –
حمیدرضا نانکلی –
مرتضی صدیقی –

چکیده:

وجود زمین لرزه های تاریخی ) ) Berberian,١٩٩۴;Ambraseys Melville,١٩٩١ پیش از سده ششم و نیز داده های ثبت شده دستگاهی نشان دهنده این مطلب است که ایران همواره دستخوش زمین لرزه های بسیار ویرانگری بوده که نمونه اخیر آن زلزله ۵ دی ۱۳۸۲ بم و ۴ اسفند ۱۳۸۳ زرند و داهوییه هستند .
موارد مشابه در تاریخ زلزله ایران توجه مسئولان امر را به این نکته معطوف نمود تا در پی ایجاد یک شبکه سراسری برای مطالعات ژئودینامیکی باشند . بدین منظور در سال ۱۳۸۳ فاز اولیه شبکه دائم GPS ایران متشکل از ۱۰۷ ایستگاه طراحی و ساختمان راه اندازی شد . داده های جمع آوری شده در مرکز محاسبات ژئودینامیک پردازش و تحلیل می شوند و در نتیجه مختصات ایستگاه ها با انحراف معیار مربوطه و سری زمانی برای هر ایستگا ه محاسبه می گردد . در حال حاضر ۲/۵ سال از جمع آوری مشاهدات ایستگاه های دائمی گذشته و می توان به میدان سرعت قابل اطمینانی برای این شبکه دست یافت . لذا در این مقاله به بررسی نتایج اولیه میدان سرعت به دست آمده طی ۲/۵ سال و همچنین تعیین میدان استرین مربوطه پرداخته می شود . نتایج حاصله حاکی از تعیین میدان سرعت با انحراف معیار ۰/۵ میلی متر نسبت به چهارچوب مبنا اوراسیا و همچنین میدان استرین محاسبه شده تطابقی قابل قبولی با مقادیر حاصله از روش های لرزه نگاری – روش ژئودتیک ) ) GPS که به صورت دوره ای قرائت گردیدند دارد