سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: هشتمین کنفرانس دانشجویی مهندسی معدن

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

محمد فاروق حسینی – دانشیاردانشگاه تهران
علی دیانتی – دانشجویان کارشناسی ارشد مهندس یمعدن مکانیک سنگ
محمدمهدی خجسته –

چکیده:

ساخت تونلهای کم عمق وضعیتی ازکرنش دراطراف آن پدید می آورد که میتواند منجر به جابجایی های تفاضلی زیانبار درسازه های موجود نزدیک تونل شود مهندسان مسئول طراحی و ساخت تونلها باید همواره تکنیکی مناسب جهت براورد جابجایی های زمین متاثر ازحفاری جهت ارزیابی خسارت احتمالی وارده برسازه های مجاور دراختیار داشته باشند سه تکنیک متفاوت تجربی تحلیلی و عددی بطور معمول جهت تخمین تغییرشکلهای زمین استفاده میشود مقاله حاضر نتایج یک مطالعه انجام شده جهت تخمین مقادیر نشست سطحی ایجاد شده بوسیله تونل زنی مکانیزه EPB خط 3متروی تهران درمحل تقاطع با خط 7درزمین رسی را گزارش میکند هدف از این مطالعه بطورویژه مقایسه جابجایی های سطحی قائم تخمین زده شده ازرویکردهای تجربی تحلیلی و عددی است.