سال انتشار: ۱۳۸۸

محل انتشار: یازدهمین همایش بین المللی حمل و نقل ریلی

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

محمد متقی پور – کارشناس مکانیک – شرکت رجا، اداره کل نگهداری واگنهای مسافری ، گروه کنتر
علی سلطانی پناک – کارشناس مکانیک – شرکت رجا، اداره کل نگهداری واگنهای مسافری ، گروه کنتر

چکیده:

یکی ازمهمترین عوامل رضایتمشتری از صنایع حمل و نقل ریلی ایمنی حرکت آن میباشد کاسه سقفی بین بوژی و واگن بوده که وظیفه انتقال وزن واگن به بوژی و حرکت دورانی بوژی نسبت به واگن را در سر قوسها به عهده دارد با توجه به بارهای خستگی وارد براین عضو لزوم تعمیرات ونگهداری آن امری اجتناب ناپذیر است با توجه به شکست قطعات کاسه سقفی در محل اتصال به فاصله پرکن و همچنین لزوم تغییرات قالب ساخت به دلیل شدت صدماتوارده بر ان درهنگام فورج ماهیچه ها دراین مقاله با توجه به شرایط واقعی توزیع تنش کاسه سقفی تحت بارهای عمودی ناشی از وزن واگن و همچنین بارهای عرضی ناشی از قوسها محاسبه گردیدها ست و با نتایج بدست آمده از کاسه سقفی جدید ساخته شده با قالب اصلاح شده مقایسه گردیده است.