سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: دومین کنفرانس سراسری مدیریت جامع منابع آب

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

محمدرضا فرشادی – دانشجوی کارشناس ارشد سازه های آبی ،اهواز سه راه فرودگاه دانشگاه علوم
محمود شفاعی بجستان – استاد دانشگاه شهید چمران اهواز،دانشگاه شهید چمران اهواز

چکیده:

پدیده رسوب گذاری در مخازن سدها پدیده ای پیچیده بوده و عدم اطلاعات از میزان رسوب ورودی به مخزن سد و پیش بینی روشهای کنترل آن، موجب کاهش عمر مفید سد واتلاف سرمایه های عظیم ملی می گردد. به منظور محاسبه بار رسوب ورودی به مخزن سد گتوند علیا از مدل رایانه ای HecRasدر نسخه ۴ که توانایی انجام محاسبات رسوب را دارد استفاده شده است . برای آماده سازی مدل، از حجم زیادی اطلاعات شامل مشخصات مقاطع رودخانه در بالادست محل احداث سد، آمار مربوط به دبی روزانه رودخانه و دمای هوا، سیلابهای با دوره بازگشتهای مختلف،دانه بندی مواد بستر و دیگر اطلاعات مورد لزوم استفاده گردیده است. پس از کالیره کردن و اجرای نرم افزار ، بار رسوب ورودی به مخزن سد گتوند علیا برابر با ۵,۳۶۰,۰۰۰ تن در سال محاسبه شده است که پس از گذشت ۱۰۰ سال برابر با ۵۳۶ میلیون تن و با توجه به ضریب تله اندازی ۹۰ درصد ،حجم کل رسوب انباشته شده در مخزن این سد برابر با ۴۹۸ میلیون مترمکعب خواهد بود که ۱۴٫۹۵ درصد حجم کل مخزن سد را تشکیل می دهد.