سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: دومین همایش ملی مقابله با بیابان زایی و توسعه پایدار تالاب های کویری ایران

تعداد صفحات: ۳

نویسنده(ها):

مریم ایلانلو – عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد ماهشهر

چکیده:

باتوجه به اهمیت مسائل مرتبط با فرسایش خاک درسطح کشور و حوضه تویسرکان یکی از زیرحوضه های رودخانه گاماسیاب هدف اصلی این پژوهش شناسایی مناطق حساس به فرسایش و تهیه نقشه پهنه بندی فرسایش خاک براساس مدل پسیاک درحوضه مذکور میب اشد دراین روش برای تعیین عوامل نه گانه موثر درفرسایش شامل زمین شناسی سطحی خاک اقلیم رواناب پستی و بلندی پوشش زمین کاربری اراضی فرسایش سطحی فرسایش خندقی تصاویر ماهواره ای رنگی سیاه و سفید کاسموس با مقیاس ۱:۵۰۰۰۰ نقشه توپوگرافی نقشه زمین شناسی تصاویر ماهواره ای لندست سیستم TM با مقیاس ۱:۱۰۰۰۰۰ و سیستم MSS با مقیاس ۱:۲۵۰۰۰۰ و عکسهای هوایی با مقیاسهای ۱:۵۰۰۰۰۰ و ۱:۲۰۰۰۰ مورد استفاده قرارگرفتند سپس با انجام عملیات های صحرایی و آزمایشگاهی نقشه های زمین شناسی ارزیابی خاک ها شیب پستی و بلندی حساسیت خاک به فرسایش و نحوه استفاده از زمین تهیه شد و درصد زمین لخت درصد تاج پوشش و میزان فرسایش سطحی و خندقی درمنطقه مورد مطالعه مشخص گردید.