سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: سی امین گردهمایی علوم زمین

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

قاسم حیدرزاده – کارشناس ارشد زمین شناسی ساختمانی
مریم کشاورزصفیئی – دانشجوی کارشناسی ارشد تکتونیک
محمدعلی گنجویان – دکتری زمین شناسی ساختمانی
محمدعلی کاوسی – دکتری سنگ شناسی و محیطهای رسوبی

چکیده:

ساختارنمکی نصراباد کاشان به عنوان یکی ازبزرگترین ساختارهای نمکی مدفون درحوضه ایران مرکزی درمحدوده شهرهای پرجمیعت و جاده اصلی قم کاشان واقع شده است توجه به پدیده های طبیعی درراستای برپایی سایت ذخیره سازی گاز طبیعی که ازجمله این حوادث طبیعی که موجب خسارت جدی و جبران ناپذیری به این تاسیسات میشود پدیده زمین لرزه است دراین راستا با هدف براورد خطرزمین لرزه با توجه به حساسیت این سایت با استفاده از اخرین داده های لرزه خیزی منطقه و مطالعه سرچشمه های لرزه زا که با رهیافت های تعیینی و احتمال اندیشانه و مقایسه آن با روشهای مختلف انجام گردید دراین مقاله به طور خلاصه یکی از روشهای براورد پارامترهای لرزه خیزی مورد استفاده که روش کیکو سلوول است مورد بحث قرارگرفته است