سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: چهارمین کنفرانس مدیریت منابع آب ایران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

احمد مزیدی – استادیار دانشکده جغرافیا دانشگاه یزد
سودابه دوستمرادی – دانشجوی کارشناسی ارشد جغرافیای طبیعی اقلیم شناسی دانشگاه یزد

چکیده:

طرح تاسیسات آبی اجرای نیاز به مطالعات و تجزیه و تحلیل داده های آب و هواشناسی دارد و ریزشهای جوی بصورت برف و باران از عمده ترین منابع تغذیه آبهای سطحی و زیرزمینی کشور هستند از این رو در طرح تاسیسات آبی مانند پلها، آبروها، شبکه های زهکشی شهری و یا سرریز های اضطراری سدها لازم است تا دبی اوج سیلاب پیش بینی گردد در این مورد بارانی که برای تجزیه و تحلیل و محاسبه طرح به کارمی رود براساس بزرگترین بارندگی محتمل استوار است روشهای مختلفی برای براورد پی ام پی pmp مطرح گردیده است که شامل روش آماری و سینوپتیکی است که دراین تحقیق تاکید بر روش آماری می باشد هدف از این تحقیق براورد حداکثر بارش محتمل در چهار ایستگاه سینوپتیک استان کرمانشاه به روشهای آماری گشتاور معمولی و روش هرشفیلد می باشد و برای انتخاب مناسب ترین توزیع فراوانی جهت براورد مقادیر بارش حداکثر با احتمالات وقوع مشخص آمار بارش حداکثر سالانه 3 ایستگاه سینوپتیک استان کرمانشاه از سایت سازمان هواشناسی کشور گرفته شد که برای براورد پارامترها از روش گشتاور معمولی استفاده شد