سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: دومین کنفرانس سراسری مدیریت جامع منابع آب

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

ارش رنجبر – دانشجوی کارشناسی ارشد ابیاری و زهکشی پردیس ابوریحان
علی رحیمی خوب – دانشیار گروه ابیاری و زهکشی پردیس ابوریحان

چکیده:

مدل ترکیبی پنمن و روابط مشتق شده از آن به عنوان روشی دقیق برای براورد تبخیر و تعرق گیاه مرجع ET0 با استفاده از پارامترهای آب و هوایی در اقلیم های مختلف شناخته شده است این در حالی است که از بین پارامترهای مورد نیاز این روش فقط دمای هوارا می توان بسادگی و با دقت زیاد در ایستگاه هواشناسی اندازه گیری کرد لذا ساده سازی این معادله با این هدف که تنها پارامتر مورد نیاز آندمای هوای محیط باشد می تواند راهکار مناسبی برای توسعه ایستگاههای هواشناسی با هزینه کم درمزارع کشاورزی کشورمان باشد استان خوزستان با اقلیمی گرم و خشک یکی از قطبهای کشاورزی در ایران است دراین تحقیق معادله پنمن به گونه ای ساده شد که مقدار ET0 در منطقه خوزستان فقط با داده های دمای هوا تخمین زده شود. نتایج به دست امده از این مدل در دوره های زمانی روزانه و ماهانه با مدل هارگریوز سامانی که ا زجمله روشهای تعیین ET0 با حداقل داده های هواشناسی است مورد مقایسه قرارگرفت.