سال انتشار: ۱۳۸۸

محل انتشار: یازدهمین همایش بین المللی حمل و نقل ریلی

تعداد صفحات: ۲۴

نویسنده(ها):

کیانوش منادی طبری – رئیس گروه ایمنی سیروحرکت شرکت قطارهای مسافری رجاء
مهدی دانیالی – کارشناس گروه ایمنی سیروحرکت شرکت قطارهای مسافری رجاء

چکیده:

تقریبا تمامی راه آهنهای دنیا با معضلی دائمی بنام برخورد قطار با عابران مواجه بودها ندو به طریق اولی راه آهن ایران نیز از این قاعده مستثنی نبوده است این سانحه علاوه بر بازمانی که به سازمانهای ریلی و همچنین کشورها تحمیل می کند دارای جنبه های روحی و روانی قابل توجهی برای خانواده های مصدومین و یا کشته شدگان این سوانح است آمار قابل توجه این سانحه درایران ما را درگروه ایمنی شرکت رجا برآن داشت تا درخصوص جوانب موضوع به تحقیق بپردازیم اما یافته این پژوهش با توجه به متدولوژی انتخاب شده آنچنان چشمگیر بود که باعث گردید توجه ستاد ارتقای ایمنی راه آهن ج.ا.ا به موضوع جلب شده و دستور تشکیل کمیته ای جهت بررسی بیشتر موضوع و نیز اندیشیدن تدابیری برای حذف و یا بهبود وضعیت موجود صادرگردد. ازنکات بارز این تحقیق بررسی اقتصادی است کهدرآن انجام شده و برای نخستین بار تلاش شده تا با روشی علمی برای جان کشته شدگان ناشی از برخورد با قطار معادل ریالی محاسبه شود تا بتوانیم درنهایت به تخمینی از میزان صدمات وارد برکشور دست یابیم