سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: همایش منطقه ای نماز، از محراب تا معراج

تعداد صفحات: ۱۴

نویسنده(ها):

پوران یاسینی – کارشناس ارشد ازدانشگاه آزاد تهران مرکز

چکیده:

نقش و اهمیت نماز دردین نشان دهنده عظمت و استحکام دین حبل متین و ریسمان استوار میان زمین و آسمان است ریسمان دیگر اعمال ارزشی برای صعود انسان به افق بلند سعادت کافی نیست ولی نردبان نماز افزون برآنکه به تنهایی وسیله عروج است میتواند ثقل و سنگینی بقیه اعمال را نیز متحمل گردد نمازیکی از اساسی ترین و بهترین راه ارتباط با پروردگاراست و درمیان عبادات هیچ عبادتی به مانند نماز نمی تواند قلب آدمی را به دریایی بی کران رحمت الهی وصل نماید و روح انسان را ازسرچشمه ی فیوضات بی انتهای خداوند بی همتا سیراب نماید نماز رویکردانسان به خدا و پناه بردن به آستان رحمت اوست و روح ایمان را دروجود انسان زنده می سازد و درانسان این اطمینان را به وجودمی آورد که به جایگاهی نیرومند و انهدام ناپذیر تکیه دارد و به ریسمانی دست یازیده که گسسته نمی شود نماز زیباترین شکل گفتگوی انسان با خدااست.