سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: چهارمین همایش مشترک انجمن مهندسین متالورژی و جامعه علمی ریخته گری ایران

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

احمد اسدی – فارغ التحصیل کارشناسی، دانشکده مهندسی متالورژی ومواد، پردیس دانشکد
محمود حیدر زاده سهی – استاد، دانشکده مهندسی متالورژی ومواد، پردیس دانشکده های فنی، دانشگاه
سید محمد لاری بقال – دانشجوی دکتری، دانشکده مهندسی متالورژی ومواد، پردیس دانشکده های فنی
احمد علی آماده – دانشیار، دانشکده مهندسی متالورژی ومواد، پردیس دانشکده های فنی، دانش

چکیده:

پوشش های نانو ساختار Ni-Co/SiC که به روش آبکاری الکتریکی مستقیم و پالسی تولید می شود مقاومت به خوردگی و سایشی بالایی دارند و از این رو می توانند در صنایع مختلف کاربرد های وسیعی پیدا کنند. در این تحقیق پوشش نانو ساختار Ni-Co/SiC با استفاده از حمام آبکاری سولفاماتی حاوی نانو ذرات سرامیکی در شرایط جریان های مستقیم، پالسی مربعی و مثلثی تولید شدند. قطر متوسط ذرات ۵۰SiC نانو متر بود. تست سختی سنجی برای بررسی رفتار مکانیکی و بررسی های ریز ساختاری توسط SEM و بررسی های بافت توسط XRD انجام شد. نتایج، نشان داد نوع جریان تاثیر مهمی بر سختی و بافت کریستالوگرافی وتوزیع ذرات سرامیکی در پوشش دارد. پوشش های تولید شده با پالس مثلثی سختی بیشتری را نسبت به پوشش های تولید شده با جریان مستقیم و جریان پالسی مربعی، نشان می دهند.