سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: دومین همایش ملی مقابله با بیابان زایی و توسعه پایدار تالاب های کویری ایران

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

حمید ترنج زر – استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد اراک

چکیده:

مطالعات عملکرد مرتع با استفاده از برخی شاخصهای ساده درسطح خاک به کارشناس کمک می کند تا درمورد تاثیر فعالیت های مدیریتی و اصلاحی اظهار نماید بدین منظور درمنطقه میقان اراک یک منطقه دارای شرایط یکسان که درآن برخی گونه های بومی ماننددرمنه مستقر شده اند و ازطرفی ۳ گونه قره داغ تاغ و آتریپلکس مستقر شده است انتخاب گردید و اثر این قطعات گیاهی برویژگیهای عملکردی مرتع مورد بررسی قرارگرفت جهت نمونه برداری ۴ ترانسکت ۵۰ متری درمنطقه مستقر شد و با استفاده از مدل LFA سه ویژگی پایداری نفوذپذیری چرخه عناصر با استفاده از ۱۱ شاخص سطح خاک تعیین گردید با توجه به نتایج ملاحظه گردید که سه گونه کاشته شده دارای عملکرد بالاتری نسبت به گونه بومی هستند و کلیه گونه ها با میان قطعات از نظر آماری تفاوت معنی داری دارند گونه آتریپلکس دربین گونه ها دارای ویژگیهای عملکردی بالاتری نسبت به سایرگونه ها می باشند.