مقاله بررسي اثرات سطوح مختلف شدت نور بر پارامترهاي تخم گشايي سيست آرتمياي درياچه اروميه که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان 1389 در زيست شناسي جانوري از صفحه 63 تا 70 منتشر شده است.
نام: بررسي اثرات سطوح مختلف شدت نور بر پارامترهاي تخم گشايي سيست آرتمياي درياچه اروميه
این مقاله دارای 8 صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله آرتميا
مقاله تخم گشايي
مقاله سيست
مقاله نور
مقاله تيمار

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: مسلمي مهران
جناب آقای / سرکار خانم: عبادي عبدالغفار
جناب آقای / سرکار خانم: صادقي نيك عارف
جناب آقای / سرکار خانم: مهدي آبادي شهريار
جناب آقای / سرکار خانم: حسيني سيدموسي

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
يکي از عوامل مهم و موثر در ارزيابي سيست آرتميا، پارامترهاي مربوط به تخم گشايي آنها بوده که در اين بين عوامل مختلفي مانند درجه حرارت، شوري، ميزان اکسيژن محلول، PH، نور، تراکم سيست آرتميا و همچنين مصرف بالاي برق در کارگاه هاي تکثير ميگو و ماهي جهت تخم گشايي سيست آرتميا اهميت دارند. در اين مطالعه اثرات شدت هاي مختلف نوري بر پارامترهاي درصد، کارايي و همزماني تخم گشايي سيست آرتمياي درياچه اروميه تخم گشايي سيست آرتمياي اروميه مورد بررسي قرار گرفت. آزمايشات تخم گشايي و برداشت سيست در دو مرحله مجزا صورت گرفت. نتايج آزمايشات مرحله اول نشان داد که بيشترين و کمترين ميزان درصد تخم گشايي به ترتيب در شدت هاي نوري 2500 و 5000 لوکس ديده شد. شدت هاي نوري صفر و تاريکي کامل نيز تقريبا 89 درصد تخم گشايي ديده شد. اختلاف معني داري از نظر درصد تخم گشايي ديده نشد.سيست آرتمياي درياچه اروميه قابليت تخم گشايي در شدت هاي مختلف نوري را داشته ولي بهترين نتايج در تيمارهاي با شدت هاي نوري بين 2000-3000 لوکس نشان داد. کارايي بالايي در سيستم هاي نگهداري شده در شدت هاي نوري پايين مشاهده شد. همزماني تخم گشايي در تيمارهاي مختلف نيز اختلاف فاحشي از خود نشان نداد. در شدت نوري صفر لوکس بدترين مقدار همزماني تخم گشايي مشاهده شد. لذا بهتر است که سيست ها بعد از هيدراتاسيون اوليه در شدت نوري 2000 تا 3000 لوکس قرار گيرند. با اين وجود نتايج نسبتا قابل قبولي در شدت نوري صفر لوکس مشاهده شده که اين موضوع از نظر صرفه جويي در مصرف برق در کارگاه هاي تکثير و پرورش ماهي و ميگو نهايت اهميت را در فصل طولاني دوره تکثير دارد. با اين وجود، بهترين شدت نور جهت دستيابي به بالاترين درصد، کارايي و همزماني تخم گشايي در محدوده بين 2000-3000 لوکس عنوان مي گردد.