مقاله بررسی اثر سن بر تعادل استاتیک: تجزیه و تحلیل مرکز فشار در حوزه فرکانس و آشوب که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار و تابستان ۱۳۹۳ در علوم پیراپزشکی و توانبخشی مشهد از صفحه ۵۳ تا ۶۰ منتشر شده است.
نام: بررسی اثر سن بر تعادل استاتیک: تجزیه و تحلیل مرکز فشار در حوزه فرکانس و آشوب
این مقاله دارای ۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله سیگنال پاسچر
مقاله تعادل استاتیک
مقاله مرکز فشار
مقاله استخراج ویژگی
مقاله کلاسه بندی

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: خیاط امید
جناب آقای / سرکار خانم: زرگرچی سیدمصطفی
جناب آقای / سرکار خانم: رازجویان جواد
جناب آقای / سرکار خانم: سیاهی مهدی
جناب آقای / سرکار خانم: نوشیروان راحت آباد فریدون

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
هدف: از این تحقیق به دست آوردن مشخصه ایستادن ثابت و طولانی مدت و همچنین اثر آن بر کنترل پاسچر در افراد مسن در مقایسه با بزرگسالان می باشد. اثر سن بر روی مشخصه های سیگنال پاسچر افراد در این تحقیق مورد مطالعه است.
روش بررسی: در این پژوهش اطلاعات اندازه گیری شده سیگنال کنترل پاسچر ۱۲ نمونه سالمند و ۱۲ نمونه فرد جوان را در یک آزمون ایستایش ۳۰ ثانیه ای مورد مطالعه قرار می دهیم. تعدادی ویژگی آماری و آشوبی از سیگنال های ثبت شده را استخراج نموده و از این ویژگی ها برای افتراق و تمایز سیگنال کنترل برای دو گروه بزرگسال و جوان استفاده می نماییم. ویژگی ها هم در حوزه زمان و هم در حوزه فرکانس بوده و از سری زمانی سیگنال تعادل استخراج می شوند. با ویژگی های مورد نظر دینامیک سیگنال پاسچر افراد مدل شده و می توان اثر سن را بر روی آن بررسی نمود.
یافته ها: نتایج تحلیل و مشخصه گذاری سیگنال پاسچر افراد سالم نشان داد که تحلیل در حوزه فرکانس بر تحلیل در حوزه زمان برتری داشته و همچنین ویژگی های آشوبی سیگنال برای تمایز و افتراق سیگنال های بر اساس گروه های سنی بسیار مناسب می باشند.
نتیجه گیری: برای آنالیز تعادل استاتیک و کنترل پاسچر افراد سالمند و تحلیل نوسانات و جابجایی های مرکز ثقل افراد مسن می توان از مشخصه های فرکانسی و آشوبی در کنار یکدیگر برای کلاسه بندی، افتراق بر اساس سن و تشخیص بیماری های مرتبط با تعادل استفاده نمود.