مقاله بررسی تاثیر ماسا‍ژ سر و صورت بر شدت سردردهای ناشی از سینوزیت که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار و تابستان ۱۳۹۳ در علوم پیراپزشکی و توانبخشی مشهد از صفحه ۶۸ تا ۷۳ منتشر شده است.
نام: بررسی تاثیر ماسا‍ژ سر و صورت بر شدت سردردهای ناشی از سینوزیت
این مقاله دارای ۶ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله سینوزیت
مقاله سردرد
مقاله ماساژ درمانی
مقاله درد
مقاله طب مکمل و جایگزین

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: بحرینی ساینا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
هدف: سردرد از متداولترین علائم سینوزیت است که می تواند موجب کاهش کیفیت زندگی روزانه وافزایش مشکلات خواب گردد. هدف این مطالعه تعیین تاثیر ماساژ درمانی بر شدت درد زنان مبتلا به سردرد ناشی از سینوزیت بود.
روش بررسی: این مطالعه یک پژوهش از نوع تک گروهی پیش آزمون و پس آزمون می باشد که بر روی ۳۵ نفر از زنان مبتلا به سردرد ناشی از سینوزیت در شهر اصفهان انجام شد. نمونه گیری به روش هدفمند صورت گرفت و برای هر یک از واحد های مورد پژوهش ۱۵ دقیقه ماساژ سر و صورت انجام شد.
یافته ها: قبل از مداخله، میانگین نمره شدت درد نمونه های مورد پژوهش ۶٫۱۷ بود که بعد از مداخله میانگین آن به ۳٫۳۴ تبدیل شده بود. تجزیه و تحلیل آماری نشان داد که شدت درد قبل و بعد از مداخله، تفاوت معنی داری داشت (p<0.0001).
نتیجه گیری: استفاده از تکنیک ماساژ درمانی می تواند باعث کاهش شدت سردرد ناشی از سینوزیت شود، لذا انجام آن به عنوان یک روش موثر به به این گروه از بیماران توصیه می گردد.