مقاله بررسي تحول فرهنگي در سازمان ها و نهادهاي فرهنگي کشور که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز 1392 در مديريت فرهنگي از صفحه 1 تا 23 منتشر شده است.
نام: بررسي تحول فرهنگي در سازمان ها و نهادهاي فرهنگي کشور
این مقاله دارای 23 صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله تحول
مقاله تحول فرهنگي
مقاله نظام اداري
مقاله مديريت فرهنگي
مقاله نهادهاي فرهنگي
مقاله سياست فرهنگي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: رضايي علي اكبر
جناب آقای / سرکار خانم: شادالويي نوريه

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقدمه و هدف پژوهش: در متون مديريت دولتي تحول با مفاهيم گوناگون مطرح شده است که از بهبود و اصلاح مختصر تا مهندسي مجدد نظام اداري در چارچوب تحقق هدف هاي گوناگون از اثربخش سازي نظام اداري تا ارتقاء کارايي و سرعت عمل در خدمت رساني عمومي تا انقلاب اداري در راستاي انقلاب يا تحولات عمده اقتصادي، اجتماعي، سياسي و حقوقي را مي تواند شامل شود. بدون شک توسعه هر کشور ارتباط تنگاتنگ با نظام اداري دارد و نظام اداري توسعه از چالاکي و تحريک خاص بايد برخوردار باشد ولي بر حسب اينکه براي توسعه از چه مدلي استفاده شود نظام اداري بايد از آن مدل تبعيت نمايد.
روش پژوهش: اين پژوهش با استفاده از روش توصيفي – تحليل است. جامعه و نمونه آماري اين پژوهش شامل سازمان ها و نهادهايي مي باشد که الگوي تحول اداري را انجام داده و يا در حال انجام مي باشند.
يافته ها: ابتدا موضوع فرهنگ و توسعه فرهنگي به عنوان هدف اصلي مورد نظر در امور مديريت فرهنگي، مبناي بحث قرار گرفته، سپس مديريت فرهنگي و استلزامات آن در سه محور تحت عنوان سياست گذاري فرهنگي، سياست فرهنگي و برنامه ريزي فرهنگي به عنوان هدف فرعي جهت تحقق هدف اصلي توسعه فرهنگي، مورد بررسي قرار گرفتند. در ادامه با توجه به ماهيت سيال بودن و عدم ثبات فرهنگ، امر تحول فرهنگي و بايسته هاي آن در دو عرصه خلاقيت و نوآوري فرهنگي و فرهنگ و موضوع مديريت تحول فرهنگي مراحل و اهداف آن بيان گرديد.
نتيجه گيري: دولت ها در توسعه نظام مديريت فرهنگي در کشور نه تنها به عنوان کارفرماي بزرگ بلکه در راستاي رسالتي که در زمينه توسعه ملي و فرهنگ سازي بر عهده دارند، نقش اساسي را ايفا مي کنند. اين مجموعه عوامل مي تواند شرايط مساعدي را براي رشد و توسعه امور فرهنگي با زيرساخت هاي فرهنگ بومي و ملي کشور با همراهي مديريت فرهنگي کارآمد در کشور ايجاد کند. اميد است، کشور با عنايات پروردگار منان، بتواند گام هاي موثري در راستاي تحقق اهداف فوق الذکر بردارد.