مقاله بررسی فصلی مس خون گوسفندان و میزان مس، مولیبدنوم، گوگرد و آهن علوفه و خاک مراتع شهرستان یاسوج که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۹۳ در پژوهش های بالینی دام های بزرگ (دامپزشکی) از صفحه ۱۱ تا ۱۸ منتشر شده است.
نام: بررسی فصلی مس خون گوسفندان و میزان مس، مولیبدنوم، گوگرد و آهن علوفه و خاک مراتع شهرستان یاسوج
این مقاله دارای ۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله گوسفند
مقاله مس
مقاله مولیبدنوم
مقاله آهن
مقاله گوگرد
مقاله یاسوج

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: رسولی آریا
جناب آقای / سرکار خانم: نوری محمد
جناب آقای / سرکار خانم: راضی جلالی محمد
جناب آقای / سرکار خانم: صباغان محمد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
در این مطالعه میزان مس خون گوسفندان، میزان مس، مولیبدنوم، آهن و گوگرد علوفه و میزان مس، مولیبدنوم و آهن خاک مراتع شهرستان یاسوج مورد بررسی قرار گرفت. طی زمستان ۱۳۸۹ تا پاییز ۱۳۹۰ در هر فصل از ۵ گله مختلف و از هر گله ۱۰ نمونه سرمی (در مجموع ۲۰۰ نمونه) به همراه نمونه خاک و گیاه جمع آوری گردید. نتایج نشان داد که میانگین سرمی مس در فصول بهار، تابستان، پاییز و زمستان به ترتیب ۱٫۲۷، ۱٫۷۲، ۱٫۹۱ و ۱٫۲۱ میکروگرم در میلی لیتر بود. میانگین مس، مولیبدنوم و آهن خاک نقاط نمونه گیری شده به ترتیب در فصل بهار ۲۴٫۲، ۰٫۷۳۵ و ۲۱۰۶۵ در فصل تابستان ۲۵٫۵، ۰٫۸۵ و ۲۳۸۹۱ در فصل پاییز ۱۷٫۴، ۱٫۹۷۳ و ۱۷۵۵۵ و در فصل زمستان ۲۸٫۸، ۱٫۲۲۵ و ۲۴۳۵۰ میلی گرم در کیلوگرم بود. میانگین مس، مولیبدنوم و آهن در علوفه مصرفی به ترتیب در فصل بهار برابر با ۵٫۵، ۰٫۲۶۹ و ۷۷۷، در فصل تابستان ۵، ۰٫۰۸۵ و ۱۳۲۷ در فصل پاییز ۵٫۶، ۰٫۱۵۵ و ۱۳۶۵ و در فصل زمستان ۶٫۵، ۰٫۷۶۵ و ۱۱۴۱ میلی گرم در کیلوگرم بود. میزان سولفور در علوفه مصرفی ۴۸۰ میلی گرم در کیلوگرم تعیین گردید. نتایج به دست آمده نشان دهنده عدم کمبود مس در گوسفندان مورد مطالعه در شهرستان یاسوج می باشد.