مقاله بررسی فصل تخم ریزی و میزان هماوری ماهی گوازیم دم رشته ای (Nemipterus japonicus) در سواحل خوزستان (شمال خلیج فارس) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۹۲ در پژوهش های جانوری (زیست شناسی ایران) از صفحه ۱۸۶ تا ۱۹۲ منتشر شده است.
نام: بررسی فصل تخم ریزی و میزان هماوری ماهی گوازیم دم رشته ای (Nemipterus japonicus) در سواحل خوزستان (شمال خلیج فارس)
این مقاله دارای ۷ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله ماهی گوازیم
مقاله هماوری
مقاله تخم ریزی
مقاله خلیج فارس
مقاله خوزستان
مقاله ایران

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: فاضلی فرزانه

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
در این بررسی ۴۸۲ قطعه ماهی گوازیم دم رشته ای (Nemipterus japonicus) به طور ماهانه در طول یکسال (از خرداد ۸۴ تا اردیبهشت ماه ۸۵) از دو صیدگاه لیفه- بوسیف و بحرکان در سواحل خوزستان جمع آوری شده و عملیات بیومتری شامل اندازه گیری طول، وزن، عمق بدن انجام شده و جهت تعیین زمان تخم ریزی، جنسیت، مراحل بلوغ، شاخص بدنی گناد  (GSI)و قطر تخمکها در مراحل مختلف بلوغ جنسی، مورد مطالعه قرار گرفت. ترکیب تخمکهای مراحل مختلف نشان داد که ماهی گوازیم تنها یکبار در سال قادر به تخم ریزی است. همچنین بررسی تغییرات قطر تخمک طی ماههای مختلف و مقادیر شاخص رسیدگی جنسی (GSI) زمان تخم ریزی ماهی گوازیم را در اردیبهشت و خرداد ماه مشخص کرد. حداکثر و حداقل هماوری مطلق به ترتیب ۱۳۱۳۲۱ و ۱۰۳۲۱ عدد تخم و هماوری نسبی ۷۱۳٫۵۴ و ۵۵٫۸۱ به ازای یک گرم وزن بدن محاسبه گردید. نتایج بررسی نشان داد که هماوری مطلق بیشترین همبستگی را با وزن تخمدان (r=9.95) و هماوری نسبی نیز بیشترین همبستگی را با شاخص بدنی گناد (r=9.94) داشت.