مقاله بررسي مفهوم «نور» در آثار خوشنويسي مقدس با تکيه بر آثار ميرعماد که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار و تابستان 1390 در نقش مايه از صفحه 89 تا 96 منتشر شده است.
نام: بررسي مفهوم «نور» در آثار خوشنويسي مقدس با تکيه بر آثار ميرعماد
این مقاله دارای 8 صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله هنر مقدس
مقاله هنر مقدس اسلام
مقاله خوشنويسي
مقاله نور
مقاله فضا

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: احسنت ساره

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
بحث پيرامون «هنر مقدس» داراي جايگاه ويژه در تمامي جوامع با هر شيوه نگرش و سطح اعتقادي است. علاوه بر اين هر يک از اجتماعات ديني بزرگ يا کوچک بنابه پيشينه سنتي خود داراي گونه اي هنر مقدس مي باشند. چرا که اينگونه هنري در واقع به نماياندن آن وجهه ماورائي دين که کاملا ناملموس است پرداخته و آن را تحت چارچوب هاي ديني و عقيدتي خاص خود به صورتي ملموس ارائه مي دهد.
در اديان داراي «کتاب مقدس» و «سنت»، هنر مقدس در همه جوانب خود چه در «صورت» و چه در «معنا»، طبق تمامي اصول و باورهاي ديني و مذهبي ديگر بر پايه اين دو رکن بنا شده و به ايفاي نقش مي پردازد.
اين مقاله نگاهي دارد به جايگاه عناصر تجسمي در هنر مقدس خوشنويسي مبني بر تجلي «نور» به عنوان امر مقدس و همچنين تاثير مستقيم و غيرمستقيم اين عناصر در نمايان سازي امر مقدس لايتناهي در محدوده دو بعدي تصوير. بر اين اساس، ابتدا به توصيف ويژگي هاي کلي «هنر مقدس» و سپس تعاريف اسلامي آن و ارائه نمونه هايي از هنر مقدس خوشنويسي مي پردازيم.