مقاله بررسی مقایسه ای میزان فلزات سنگین مس، سرب و کادمیوم در ماهی کیلکای معمولی دریای خزر (Clupeonella cultriventris caspia) در آب های ساحلی استان های مازندران و گیلان که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۹۰ در زیست شناسی دریا (بیولوژی دریا) از صفحه ۵۷ تا ۶۴ منتشر شده است.
نام: بررسی مقایسه ای میزان فلزات سنگین مس، سرب و کادمیوم در ماهی کیلکای معمولی دریای خزر (Clupeonella cultriventris caspia) در آب های ساحلی استان های مازندران و گیلان
این مقاله دارای ۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله مس
مقاله سرب
مقاله کادمیوم
مقاله کیلکای معمولی خزری
مقاله دریای خزر

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: مهدی پور مهران
جناب آقای / سرکار خانم: بزرگ نیا عباس
جناب آقای / سرکار خانم: آقارجبی بهفر
جناب آقای / سرکار خانم: طوسی مریم

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
تحقیق حاضر به منظور تعیین میزان فلزات سنگین مس، سرب و کادمیوم در ماهی کیلکای معمولی استان های مازندران و گیلان در سال ۱۳۸۹ انجام شد. در این بررسی ۶۰ قطعه ماهی کیلکای معمولی (Clupeonella cultriventris caspia) از سواحل استان مازندران و گیلان (از هر استان ۳۰ قطعه) از طریق صید تصادفی کشتی های مخصوص صید کیلکا جمع آوری و مورد بررسی قرار گرفت. نتایج نشان داد که بین میزان فلزات سنگین نامبرده در سنین، جنس ها و اوزان مختلف در استان های مازندران و گیلان تفاوت معناداری وجود داشت (P<0.05). میانگین عنصر مس در نمونه های ماهی کیلکای معمولی استان مازندران بیشتر از میزان این عنصر در استان گیلان بود. همچنین میانگین میزان سرب در ماهی کیلکای معمولی ۳ و ۴ ساله در استان مازندران و در سنین دیگر در استان گیلان بیشتر مشاهده شد. میانگین غلظت فلزات (بر حسب قسمت در میلیون وزن خشک) با استانداردهای جهانی نظیر استانداردهای وزارت کشاورزی – شیلات و غذای انگلستان (UKMAFF)، انجمن بهداشت ملی و تحقیقات پزشکی استرالیا (NHMRC) و سازمان بهداشت جهانی (WHO) مورد مقایسه قرار گرفت و پایین تر از حد مجاز تشخیص داده شد.