سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: نخستین همایش منطقه ای مهندسی مکانیک

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

حسین قره باغی – دانشجوی کارشناسیارشد- دانشگاه علم و صنعت ایران پژوهشگر- دانشگاه امام
احمدرضا امین – استادیار دانشگاه امام حسین (ع)
اصغر فاطمی – پژوهشگر دانشگاه امام حسین (ع)

چکیده:

در این مقاله عملیات ضدماهوارهای با استفاده از موشک بالستیک اصلاح شده مورد بررسی و تحلیل قرار گرفته شده است. در حال حاضر، ایالات متحده، اتحاد جماهیر شوروی سابق (روسیه) و جمهوری خلق چین به توسعه سلاحهای ضدماهواره دست یافتهاند. در این کار تحقیقاتی فعالیت ضدماهوارهای اخیر کشور چین مورد بررسی و تحلیل قرار گرفته شده است و با استفاده از نرمافزارهای STK و MissileFlyOut ،MissileDatcom ،Matlab این فعالیت با دقت بالا شبیهسازی شده است. نتایج حاکی از آن دارد که این شبیهسازی با واقعیت تطبیق خوبی نشان داده و میتوان از موشکهای بالستیک اصلاح شده بدین منظور استفاده نمود